Medlemskap i Hvittingfoss IL

Hvittingfoss Idrettslag har som formål å skape idrettsglede for barn og voksne alle aldere. Vi håper at de fleste av bygdas innbyggere har en relasjon til Hvittingfoss Idrettslag og ønsker å være med å støtte det viktige arbeidet som gjøres.

Registrere deg som medlem


Medlemskontingent
Medlemskontigent og treningsavgifter er viktige inntektskilder for driften av Hvittingfoss Idrettslag.

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Barn 150 kr
Voksen 250 kr
Familie 350 kr


Treningsavgift Fotball
Treningsavgift gjelder for de aktive medlemmene og går til drift av fotballgruppa.

Type  Pris
6-7 år   400 kr
8-12 år   800 kr
13-16 år  1300 kr
17-19 år (junior) 2000 kr
Herrer og Damer (senior) 2500 kr
"Old boys" 1300 kr


Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@hvittingfossil.no.

Tilbake