Hvittingfoss idrettslag ble stiftet i 1907 og har siden disse tider vært et viktig element for organisert idrett i Hvittingfoss. Det er i dag rundt 250 medlemmer.

Fra tidligere hadde vi både ski, hopp og alpin -gruppe, men alpingruppa ble skilt ut og ski og hopp falt helt bort. Friidrettsgruppe har vi også tidligere hatt, men det har vært vanskelig å få opprettholdt over tid. Dette er så smått i gang igjen nå og vi håper mange har lyst til å prøve seg. 

Fotball har hele tiden stått sterkt, og har vært den gruppa med flest aktive i alle år. Nå for tiden er ikke interessen så stor som den en gang var, og vi har derfor samarbeidet med Svarstad og Hof gjennom flere år allerede. Dette samarbeidet har ført til at vi fortsatt kunne tilby organisert fotball til alle årsklasser, og har vært viktig.

Vi har også hatt allidrett i mange år, som har vært et populært tilbud for de aller minste.

I tillegg har vi også ei aktiv trimgruppe som tilrettelegger for toppturer om sommeren og ski på vinteren.

I 2019 ble det bygget en ny og flott stadion på "plassen". (For mange vil alltid området kalles for plassen) Det ble da anlagt en ellever kunstgressbane, en 100 meters løpebane, lengdehopp-grop og kulestøtring. En skatepark ble også ferdigstilt og den populære ballbingen hadde vi fra tidligere. Så her ble det plutselig mange mulige aktiviteter.

En annen viktig arena for aktivitet, som nå er i idrettslagets eie, er hallen. Dette er en plasthall med kunstgress, på størrelse med en sjuerbane. Denne hallen har blitt brukt enormt mye til både trening, fritidsaktivitet og av barn i skoletiden. På vinterstid er det eneste stedet i området for å kunne ha fotball-treninger.